Τιμοκατάλογος

Σε όλες τις τιμές ECDL & UniCert School & Home γίνονται ευκολίες πληρωμής με ευέλικτο πλάνο δόσεων.

Περιλαμβάνονται οι εξετάσεις και

90

% έκπτωση στο κόστος μαθημάτων


Το ECDL Ms Office Essentials και το UniCert Διαθεματικό είναι οι τρεις βασικές ενότητες, απαραίτητες από τον Α.Σ.Ε.Π., που εξετάζονται σε μία εξέταση όλες μαζί.

Το Home τμήμα αφορά τις ώρες που μπορούν να ενεργοποιήσουν οι υποψήφιοι για να κάνουν τα μαθήματα και τεστ προετοιμασίας τους απομακρυσμένα. Αποκλειστικά από το χώρο τους ή συνδυαστικά με τη σχολή. Το κόστος των ωρών Home που ενεργοποιούνται προστίθεται στο κόστος των School διαδικασιών και αφαιρείται το κόστος των μαθημάτων. Προϋπόθεση για την χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης προετοιμασίας είναι η εξέταση να γίνεται στο IT Expert και προπληρωμή των εξετάστρων. Ο Η/Υ πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει εγκατεστημένα τα προγράμματα στα οποία γίνονται οι εξετάσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι πιστοποιήσεις είναι αποδεκτές από το Α.Σ.Ε.Π. και αναγνωρισμένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Home Μαθήματα [e-Learning] από το χώρο σας με πιστοποίηση
 ECDL, UniCert, ACTA, KeyCert, Vellum Base [βασικού] επιπέδου
Home Extra / [10 ώρες για 90-180 ημέρες]Από 15€ χωρίς ΦΠΑ
Home Unlimited / [10 ώρες χωρίς λήξη]Από 40€ χωρίς ΦΠΑ
 ECDL, UniCert, ACTA, KeyCert, Vellum Advanced [προχωρημένου] επιπέδου
Home Extra / [10 ώρες για 90-180 ημέρες]Από 20€ χωρίς ΦΠΑ
Home Unlimited / [10 ώρες χωρίς λήξη]Από 40€ χωρίς ΦΠΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε πλήρη τιμοκατάλογο υπηρεσιών μαθημάτων από απόσταση

School Μαθήματα στην αίθουσα με πιστοποίηση
ECDL Profile Core/Base
ECDL Office EssentialsΑπό 270€ 210€ – Έναρξη με 45€
ECDL Base 3 ΕνότητεςΑπό 280€ 220€ – Έναρξη με 55€
ECDL Base 6 ΕνότητεςΑπό 500€ 340€ – Έναρξη με 70€
ECDL Update50€ [Αναλόγως ενοτήτων]
ECDL Profile Standard
ECDL Standard Computer Aided Design180€
ECDL Standard Data Analytics140€
ECDL Standard Data Protection140€
ECDL Standard Digital Marketing140€
ECDL Standard Image Editing180€
ECDL Standard IT Security140€
ECDL Standard Online Collaboration140€
ECDL Standard Project Planning140€
ECDL Profile Expert/Advanced
ECDL Advanced 4 ΕνότητεςΑπό 600€ 400€ – Έναρξη με 140€
ECDL Advanced 5 Ενότητες450€
ECDL Update50€ [Αναλόγως ενοτήτων]

Πατήστε εδώ για να δείτε πλήρη τιμοκατάλογο υπηρεσιών μαθημάτων δια ζώσης

UniCert
Διαθεματικό 3 Ενότητες170€
Primary 6 Ενότητες260€
Advanced 4 Ενότητες340€
Advanced Plus 5 Ενότητες380€
IT Skills [AutoCad 2D]
Professional
Skills [Data Protection Officer]
Kids!
e-Kids